home sitemap disclaimer contact nederlands english support faq partners klanten producten diensten bedrijfsprofiel
Welkom op LiquidSphere.nl

Liquid Sphere is een denktank van jonge, briljante specialisten op het gebied van informatie en communicatie technologie. Liquid Sphere heeft niet alleen een duidelijke visie op de toekomst, maar implementeert nu al de IT van de toekomst.
Liquid Sphere is bekend om haar pragmatische, no-nonsense aanpak.

Liquid Sphere creëert innovatieve oplossingen voor de problemen van computerwetenschappen van vandaag en morgen: het gebruiksgemak van computers verhogen, het ontwerpen van software voor de volgende generatie hardware, het verbeteren van het proces van software design en het onderzoeken van wiskundige problemen op het gebied van computerwetenschappen.

Belangrijkste activiteiten van Liquid Sphere zijn:

  • Het adviseren van bedrijven over hun IT strategie en ze hiermee voor te bereiden op de toekomst;
  • Het ontwikkelen en onderzoeken van ‘cutting edge’ technologie, hier valt onder meer onze nieuwe ‘think sphere’ aanpak onder;
  • Het onwikkelen van oplossingen van onze klanten, hierbij kunt u denken aan gecompliceerde inter/intranet oplossingen met PHP, maatgemaakte content management systemen voor verschillende doeleinden en geavanceerde administratieve platformen;
  • Het bouwen van oplossingen die het internet meer toegankelijk maken, gebruikersvriendelijker en entertainend.