home sitemap disclaimer contact nederlands english support faq partners klanten producten diensten bedrijfsprofiel
algemene voorwaarden beleid het team geschiedenis

In het jaar 2000 zijn twee studenten hobby projecten begonnen naast hun studie. In 2002 hebben zij Liquid Sphere opgericht. Liquid Sphere was in die periode vooral bezig met het ontwikkelen van educatieve leermiddelen en e-commerce oplossingen.

In 2003 werd er een samenwerking aangegaan met het grafisch vormgevingsbureau Boulogne Jonkers. Samen met Boulogne Jonkers heeft Liquid Sphere een aantal websites opgeleverd waarbij Liquid Sphere het technische gedeelte voor zijn rekening nam.

Begin 2004 is Liquid Sphere begonnen met de ontwikkeling van een videogame, deze videogame is momenteel nog in productie. Eind 2004 is het team van Liquid Sphere uitgebreid met twee nieuwe leden, zodat Liquid Sphere grotere opdrachten kan aannemen.