home sitemap disclaimer contact nederlands english support faq partners klanten producten diensten bedrijfsprofiel
algemene voorwaarden beleid het team geschiedenis
Liquid Sphere respecteert de privacy van de gebruiker en neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Hieronder leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom, wat er met deze persoonsgegevens gebeurt, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

De gegevens die door Liquid Sphere worden verwerkt zijn: Naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mail adres, geboorte datum, wachtwoord en een toegangscode voor Liquid Sphere gebruikers (toegangscode of wachtwoord en gebruikersnaam). De naam, het adres, de woonplaats, het land, het telefoonnummer en het e-mail adres zijn nodig om contact met een Liquid Sphere gebruiker te kunnen opnemen; de toegangscodes worden bewaard om Liquid Sphere gebruikers een wachtwoord te sturen wanneer zij deze vergeten zijn en om oneigenlijk gebruik van de Liquid Sphere diensten tegen te kunnen gaan.

Andere gegevens worden niet door Liquid Sphere verwerkt. Indien een Liquid Sphere gebruiker via de Liquid Sphere website wordt verwezen naar een ander bedrijf, dan kan het zijn dat dit bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker opneemt en verwerkt. Hiervoor is Liquid Sphere niet verantwoordelijk. Wij raden de gebruiker aan om eerst kennis te nemen van het privacybeleid van dat bedrijf, alvorens de persoonsgegevens prijs te geven. Als Liquid Sphere nog andere persoonsgegevens dan de hierboven genoemde wenst, dan zullen we dat alleen doen nadat de gebruiker ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.