home sitemap disclaimer contact nederlands english support faq partners klanten producten diensten bedrijfsprofiel

Liquid Sphere is op zoek naar partners/resellers voor hun innovatieve oplossingen.

De technologie van Liquid Sphere maakt deel uit van een algehele bedrijfsoplossing dat de mogelijkheden van het internet verrijkt. Deze technologische verbetering maakt het voor klanten en gebruikers mogelijk om beter en efficiënter van het internet gebruik te maken. De oplossingen van Liquid Sphere zijn de oplossingen van de toekomst.

Via ons resellerprogramma ontwikkelen we relaties met organisaties die hun klanten voorzien van “cutting edge” oplossingen. Organisaties die nooit kwantiteit boven kwaliteit verkiezen. Het resultaat van deze samenwerking is een internationaal netwerk die oplossingen van een hoge kwaliteit leveren aan klanten die meer willen halen uit hun software.

De resellers van Liquid Sphere maken gebruik van hun bestaande klantenbestand en support infrastructuur om te voorzien in “Liquid Sphere” oplossingen. Als dat wordt gecombineerd met technische expertise is de markt ongelimiteerd.

Liquid Sphere werkt nauw met u samen om ondersteuning en marketing assistentie. Het is essentieel voor resellers om trainingen te krijgen om deel uit te kunnen maken van het internationale reseller programma. Liquid Sphere verwelkomt nieuwe partners en moedigt ze aan om onze wijze van denken eigen te maken.