home sitemap disclaimer contact nederlands english support faq partners klanten producten diensten bedrijfsprofiel
bibliotheeksysteem nieuwsbriefsysteem CMS

Liquid Sphere heeft in samenwerking met de openbare bibliotheek te Zoetermeer een applicatie ontwikkeld die bedoeld is om de volgende processen te automatiseren:

 • Het beheren van leden
 • Het beheren van wisselleden (leden die niet vallen onder standaard bibliotheekleden, zoals bejaarden in een bejaardentehuis die hun boeken thuis geleverd krijgen)
 • Het genereren en versturen van contributiefacturen naar de leden
 • Het genereren en versturen van herinneringen naar leden die niet betaald hebben met behulp van gestandaardiseerde brieven
 • Het genereren en versturen van herinneringen naar leden die hun materialen(boeken, tijdschriften, multimedia) niet op tijd hebben ingeleverd
 • Het beheren van materialen gekoppeld aan vervolgleengelden voor verschillende typen leden (budget/non-budget)
 • Het beschikbaar stellen van overzichtslijsten
 • Het beheren van gebruikers van het systeem
 • Het toewijzen van rechten aan gebruikers van het systeem
 • Het beheren van tehuizen
 • Het beheren van bibliotheekvestigingen
 • Het beheren van gestandaardiseerde brieven
 • Het beheren van binnengekomen leesmaterialen
 • Het beheren van rekeningen voor de binnengekomen leesmaterialen
 • Rapportagemodule voor rekeningen voor de binnengekomen leesmaterialen
 • Het beheren van uitgevers
 • Het beheren van circulatielijsten
 • Het beheren van sjablonen voor circulatielijsten
 • Databaseonderhoud

Hieronder ziet u enkele screenshots van de applicatie.
Een demo van deze applicatie zal binnenkort online staan.