home sitemap disclaimer contact nederlands english support faq partners klanten producten diensten bedrijfsprofiel
diensten hosting
Liquid Sphere adviseert bedrijven over hun IT strategie om ze op die manier voor te bereiden op de toekomst. Als het nodig of gewenst is levert Liquid Sphere ook bijgaande software.

Uiteraard kunt u bij Liquid Sphere terecht indien u een applicatie op maat wenst. Elk bedrijf is weer anders evenals de werkwijzen die u wellicht volgt. Liquid Sphere levert, tegen tarieven die 50% lager liggen dan de meeste van hun concurrenten, u een applicatie die precies aansluit aan uw eisen en wensen of dit nu een client-server, standalone of web applicatie is. Indien u een maatwerk traject met Liquid Sphere aangaat zal u gedurende de gehele periode een projectmanager tot uw beschikking hebben die de communicatie verzorg tussen u en de ontwikkelaars van Liquid Sphere. Hij zal u onder andere bijstaan bij het nemen van functionele beslissingen en adviseren tijdens het gehele project. De volgende stappen worden tijdens een maatwerk doorlopen:

1. Intakegesprek; een oriënterend gesprek waarin de wederzijdse verwachtingen aan bod komen. In dit gesprek wordt aangegeven op welke manier Liquid Sphere dit project gaat aanpakken (i.e. opdeling in fasen e.d.).

2. Initiatiefase; al na gelang de grootte van het product wordt er een functioneel ontwerp ontwikkeld inclusief een bijbehorende urenschatting. Deze resulteert in een offerte voor de overige fasen van het project. De offertes van Liquid Sphere zijn altijd op basis van nacalculatie. Dit betekent als u een offerte tekent voor 200 uur en aan het einde van het traject blijkt dat Liquid Sphere maar 150 uur heeft besteed, u ook maar 150 uur hoeft te betalen. Indien Liquid Sphere 250 uur heeft besteed, zal u een offerte van 250 uur ontvangen. Standaard hanteert Liquid Sphere een tolerantie van 10%. Indien Liquid Sphere daar overheen gaat, zoals in het voorbeeld, wordt dit eerst met u besproken alvorens er tot daadwerkelijke uitvoer wordt overgegaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien er onverwachte wijzigingen op de functionaliteiten worden aangeleverd. Daarvoor wordt er altijd een impact analyse uitgevoerd wanneer functionaliteiten worden aangeleverd na een afgesproken datum.

3. Bouwfase; binnen deze fase wordt uw product zorgvuldig en op gestructureerde wijze ontwikkeld. Tussentijds krijgt u de gelegenheid tests uit te voeren om er zo voor te zorgen dat uw wensen en eisen op een juiste manier worden geïnterpreteerd. Eveneens zullen er tweewekelijks voortgangsrapportages worden verstuurd waarin de projectmanager verslag doet van de voortgang van de werkzaamheden en eventuele risico’s. Indien noodzakelijk wordt er een overleg ongepland waarin eventuele problemen vroegtijdig getackeld kunnen worden.

4. Testfase; gedurende deze fase krijgt u de gelegenheid om de gehele applicatie te testen, waarin als u wenst Liquid Sphere u assistentie kan verlenen. Voor dat u de test uitvoert, heeft een functioneel ontwerper reeds een test uitgevoerd waarin hij kijkt of alle afgesproken functionaliteiten die binnen het functioneel ontwerp staan, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Indien er punten of bugs uit één van beide tests komen, zullen deze opgelost worden.

5. Implementatiefase; Liquid Sphere zal na het afronden van de bouw- en testfase zorgdragen dat uw product op een juiste manier wordt geïmplementeerd.

6. Nazorgperiode; tot een nader af te spreken moment zal er nazorg plaatsvinden. In deze periode kunnen bepaalde storingen verholpen worden of kan er andere hulp geboden worden.

7. Documentatie; alle producten van Liquid Sphere worden opgeleverd met alle benodigde documentatie zoals handleidingen, het Functioneel Ontwerp e.d. Indien u andere vormen van documentatie wenst dan dat Liquid Sphere standaard levert, kan dit eventueel meegenomen worden tijdens het project.

8. Onderhoudscontract; Liquid Sphere biedt u de mogelijkheid tot het afsluiten van een onderhoudscontract. Door middel van dit contract reserveert u een aantal uren per jaar voor beheer en veranderingen betreffende uw product. U bepaalt samen met Liquid Sphere hoeveel uur u wilt reserveren.